Reguleringsplanarbeid for "Risøynes" i Tranøy kommune

Reguleringsplanarbeid for "Risøynes" i Tranøy kommune

Status: Kunngjøring om Oppstart av planarbeid

Link til Kunngjøring om oppstart av planarbeid