Dempede fargetoner gir ro og behagelig arbeidsatmosfære

Senja VGS, Finnfjordbotn - ombygging PPT/OT

Detaljprosjektfase / Utførelsesfase - 2017-2018.

Status: ferdigstilt.